Demi is een begeleider die binnen de het communiceren met het kind makkelijk geëigende communicatie vormen herkent en zelf ook toepast, waardoor ze het kind stimuleert in de communicatie. Demi is vindingrijk in oplossingen bedenken, ze is origineel, zit vol nieuwe ideeën en kan verrassend voor de dag komen. Demi kan vooruitblikken en denkt na over iets wat nog moet komen, ze kan situaties goed inschatten en ziet bepaalde ontwikkelingen als het ware aankomen.

Kwaliteiten: creatief denker, empathisch & anticiperen