Carmen is een begeleider die de kinderen uitdaagt in het spelen. Zij sluit hierin aan op de interesses, voorkeuren en belevingswereld van de kinderen. Ruimtes worden omgetoverd in thema’s en de fantasie wordt uitgedaagd. Wanneer de kinderen het leuk vinden, herhaalt Carmen het spel wel een aantal keren met steeds weer een nieuw spelelement om nieuwe ervaringen op te doen. Geëigende vormen van communicatie liggen klaar in de ruimte waardoor het kind wordt gestimuleerd om te communiceren. Carmen is hbo-pedagoog i.o. (MBO 4 afgerond).

Kwaliteiten: daadkrachtig, creativiteit en directief richtinggevend.