Daphne is een Orthopedagoog die begrijpt wat de impact is van een continue informatieachterstand en is in staat het ontwikkelingsniveau van het kind te herkennen en daarop in te steken. Zij vertaalt dit naar de begeleidingsstijl die het beste aansluit bij het kind. Voor Daphne is het van belang steeds het kind voor ogen te houden waarmee we communiceren. Daphne zal problemen vroegtijdig kunnen onderkennen en zorgen voor een juiste verwijzing als dat nodig is. Daphne is Orthopedagoog (achtergrond HBO pedagogiek).

Kwaliteiten: ambiteus/grensverleggend, analytisch & inspirerend/samenbindend