Mariska is een begeleider die zorgzaam is en de zelfredzaamheid van het kind uitdaagt. Bij Mariska kan elk kind op zijn/haar manier meedoen aan een activiteit. Bij Mariska staat inclusie dan ook voorop. Zij is creatief in oplossingen bedenken, zodat het kind toch erbij kan horen. Sfeer vindt Mariska erg belangrijk binnen de groep. Mariska is ook werkzaam binnen de wijkzorg.

Kwaliteiten: behulpzaam, praktisch ingesteld & zorgzaam.